Báo cáo quản lý

–Cập nhật hàng tháng–

Truy cập dự án

–Ảnh 360° độ từ ngày 14 tháng 9 năm 2018–

Quá trình xây dựng

–Cập nhật tiến độ thường xuyên–

Biết ai đó
quan tâm đến EB-5?

Giới thiệu bạn bè của bạn
và nhận tiền thưởng
khi họ đầu tư!

Xin chào!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.